Blog

Witam na moim blogu – możecie tutaj Państwo znaleźć informacje o najnowszych i ważnych zmianach w przepisach oraz także myślę „życiowe” tematy i zagadnienia prawne. Proszę jednak pamiętać, że choć sytuacje tu opisane mogą różnić się tylko nieznacznie od Waszych przypadków, to zmiana ta może powodować, że stan prawny będzie już zupełnie inny, więc nie należy ściśle stosować się do prezentowanych na tym blogu opinii.Wycinka drzew i krzewów

2016-06-17, Adwokat Katowice Kamil Draga

Zgodnie z obowiązującym prawem – tj. ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. - usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia. Na podstawie art. 5 pkt 26a w/w ustawy określenie "drzewo" oznacza ... czytaj więcej »

Testament allograficzny

2016-06-09, Adwokat Katowice Kamil Draga

Testament allograficzny jako jedną z form rozrządzenia swym majątkiem na wypadek śmierci przewiduje art. 951 k.c. Podobnie jak w sytuacji przewidzianej w art. 952 k.c. - do oświadczenia swojej woli przez spadkodawcę dochodzi ustnie, a zatem jest to d... czytaj więcej »

Status bezrobotnego a nabywanie uprawnień pracowniczych

2016-06-01, Adwokat Katowice Kamil Draga

Warto pamiętać, że nawet posiadanie statusu osoby bezrobotnej (w rozumieniu definicji z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r.) - o ile jest połączone z uprawnieniem do pobierania zasiłku przewidzianego d... czytaj więcej »

Skarga na wyrok sądu odwoławczego

2016-05-23, Adwokat Katowice Kamil Draga

Jedną z ostatnich zmian, które weszły w życie 15.04.2016r., jest tzw. skarga do Sądu Najwyższego na wyrok sądu odwoławczego (zarówno Sądu Okręgowego jak i Apelacyjnego), uregulowana w dziale 55A k.p.k. (art. 539a i nast.). Skarga ta przysługuje od... czytaj więcej »

Zameldowanie się na budowie domu?

2016-05-14, Adwokat Katowice Kamil Draga

Bywa tak, że zanim uda się komuś finalnie wykończyć budynek, który będzie niedługo jego nowym domem, to zostaje zmuszony sprzedać dotychczasowy lokal i zamieszkać tymczasowo w wynajętym mieszkaniu. Dogodnie jest wówczas z różnych powodów zameldować s... czytaj więcej »


Adwokat Katowice
Prawa są jak pajęczyny, poprzez które przedostają się wielkie muchy,
a w których więzną małe
Monteskiusz