Blog

« wróć do wpisów

Artykuł 183 kodeksu karnego – ostatnia zmiana

2019-09-26, Adwokat Katowice Kamil Draga

Od niespełna kilkunastu dni obowiązuje zmieniony art. 183 §1 k.k., który dotyczy przestępstwa związanego z szeroko rozumianymi zachowaniami dotyczącymi postępowania z odpadami.

Otóż do dotychczasowego spektrum tychże zachowań, które mogły wyczerpywać znamiona przestępstwa, dodano również „zbieranie” odpadów. W obecnej zatem wersji przestępstwa określonego w art. 183 §1 k.k. może dopuścić się ten, „Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, zbiera, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym”.

Jednak o wiele istotniejszym i oby służącym ochronie środowiska i przyrody było usunięcie
z dotychczasowego opisu przestępstwa końcowych słów przepisu w poprzedniej jego wersji – tj.
„w znacznych rozmiarach”. Obecnie bowiem każde zachowanie polegające na w/w działaniach,
a które może zagrażać dobrom chronionym, będzie przestępstwem, a nie tylko takie, które takowe zagrożenie będzie mogło spowodować w znacznych rozmiarach, co niewątpliwie należy zapisać na plus ustawodawcy.

Aktualnie np. nie będzie możliwe prowadzenie przez jeden podmiot kilkunastu nielegalnych, lecz niewielkich wysypisk czy składów odpadów albo nawet większych, niemniej w okolicy odludnej,
z dala od lasów, wód itp., gdyż każde z tych zachowań już będzie przestępstwem, niezależnie od rozmiarów takiego procederu. Z pewnością skrócić ta omawiana zmiana powinna postępowania sądowe, gdyż wreszcie przestanie je ograniczać konieczność wnikliwego i dokładnego badania – nierzadko przy udziale biegłych, co generowało dodatkowe koszty tych spraw – czy dane zagrożenie jest w rozmiarze znacznym czy też nieznacznym lub innym.


Adwokat Katowice Kamil Draga

« wróć do wpisów 
Adwokat Katowice
Prawa są jak pajęczyny, poprzez które przedostają się wielkie muchy,
a w których więzną małe
Monteskiusz


Kancelaria Adwokacka

adwokat Kamil Draga

ul. Wita Stwosza 7/217
40-040 Katowice

tel. kom. 506 227 786
tel. (fax) 32 494-05-40

Linki