Blog

« wróć do wpisów

Nowelizacja kodeksu karnego - art. 33 - minimalne progi grzywny

2023-11-12, Adwokat Katowice Kamil Draga

Dotychczas art. 33 kodeksu karnego w swoim paragrafie pierwszym stanowił, że grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki; jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 540.

Po ostatnich zmianach będzie obowiązywał dodatkowo par. 1a, zgodnie z którym wprowadza się w istocie minimalne progi kary grzywny w przypadku tych przestępstwa, gdzie możliwa jest do orzeczenia kara grzywny lub pozbawienia wolności, czyli tak naprawdę w znakomitej większości przypadków.

Zgodnie z powyższym przepisem 1a.:

"Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, a przestępstwo jest zagrożone zarówno grzywną, jak i karą pozbawienia wolności, grzywnę wymierza się w wysokości nie niższej od:
1) 50 stawek - w przypadku czynu zagrożonego karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą roku;
2) 100 stawek - w przypadku czynu zagrożonego karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 2 lat;
3) 150 stawek - w przypadku czynu zagrożonego karą pozbawienia wolności przekraczającą 2 lata.".

Modyfikacja ta w moim przekonaniu będzie skutkować wyeliminowaniem możliwości orzeczenia grzywny w niższym wymiarze, co w praktyce miało nierzadko miejsce dotychczas w sytuacji np. skazywanych po raz pierwszy. Jednakże przesadą byłoby też twierdzenie, iż jest to jakieś radykalne zaostrzenie wymierzania kary tego rodzaju.

Zasada wymierzania kary grzywny powyżej tych minimów w oparciu o nowo dodany art. 2a będzie także obowiązywać w przypadku tzw. grzywny akcesoryjnej, tj. orzekanej obok kary pozbawienia wolności z uwagi na to, że sprawca dopuścił się czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub gdy korzyść majątkową osiągnął.

« wróć do wpisów 
Adwokat Katowice
Prawa są jak pajęczyny, poprzez które przedostają się wielkie muchy,
a w których więzną małe
Monteskiusz