Blog

« wróć do wpisów

Nowela kodeksu postępowania cywilnego – art. 37 (2)

2019-11-05, Adwokat Katowice Kamil Draga

Kontynuując tematykę ostatnich zmian w kodeksie postępowania cywilnego dzisiaj proponuję nowy przepis, który wchodzi w życie już za 2 dni, tj. 7.11.2019r. Jest nim art. 37 2, zgodnie z którym powództwo o roszczenie wynikające z czynności bankowej przeciwko bankowi, innej jednostce organizacyjnej uprawnionej do wykonywania czynności bankowych lub ich następcom prawnym można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda.

Wypada to nowe rozwiązanie ocenić jako niezwykle korzystne dla konsumentów, ale też drobnych przedsiębiorców, albowiem dotąd w tego rodzaju sprawach na ogół trzeba było kierować pozwy wedle ogólnej zasady, czyli do Sądu właściwego dla miejsca siedziby takiego podmiotu, którą dość często była Warszawa, rzadziej inny większy ośrodek miejski, a co niewątpliwie utrudniało lub zniechęcało obywateli (szczególnie spoza tych większych miast) do mierzenia się z - jak to określa pewne stowarzyszenie - „bankowym bezprawiem”. Obecnie sprawa z bankiem lub podobną instytucją trafi praktycznie przed każdy sąd, toteż rozprawy będą odbywać się blisko miejsca zamieszkania strony powodowej, zaś wyjazd na nie przestanie być wyzwaniem logistycznym i nie stanię się istotną stratą czasu z uwagi na dojazd do sądu.


Adwokat Katowice Kamil Draga

« wróć do wpisów 
Adwokat Katowice
Prawa są jak pajęczyny, poprzez które przedostają się wielkie muchy,
a w których więzną małe
Monteskiusz


Kancelaria Adwokacka

adwokat Kamil Draga

ul. Wita Stwosza 7/217
40-040 Katowice

tel. kom. 506 227 786
tel. (fax) 32 494-05-40

Linki