Blog

« wróć do wpisów

Nowelizacja kodeksu karnego - nowy środek karny - degradacja

2023-11-18, Adwokat Katowice Kamil Draga

Obowiązująca od niedawna nowelizacja kk wprowadziła nowy środek karny w postaci degradacji - na mocy art. 39 pkt 9).

Rozwinięciem czy też uszczegółowieniem tej zmiany są nowo wprowadzone przepisy, a mianowicie:

- Art. 43ba. § 1. Degradacja obejmuje utratę posiadanego stopnia wojskowego i powrót do stopnia szeregowego.

§ 2. Sąd może orzec degradację w razie skazania za przestępstwo umyślne, jeżeli rodzaj czynu, sposób i okoliczności jego popełnienia pozwalają przyjąć, że sprawca utracił właściwości wymagane do posiadania stopnia wojskowego.,

- Art. 43bb. Sąd może orzec degradację wobec osoby, która w czasie popełnienia czynu była żołnierzem, żołnierzem rezerwy lub żołnierzem w stanie spoczynku.

« wróć do wpisów 
Adwokat Katowice
Prawa są jak pajęczyny, poprzez które przedostają się wielkie muchy,
a w których więzną małe
Monteskiusz