Blog

« wróć do wpisów

Nowelizacja kodeksu karnego - art. 37 - zmiana maksymalnej wysokości kary więzienia

2023-11-13, Adwokat Katowice Kamil Draga

Jednym z pewnych symboli ostatniej nowelizacji kodeksu karnego jest wyeliminowanie z katalogu kar kary 25 lat pozbawienia wolności, a zarazem modyfikacja art. 37 w ten sposób, że obecnie możliwe jest wymierzenie tego rodzaju kary w "widełkach" od miesiąca do lat aż 30.

Warto pamiętać, że poprzednio orzeczona mogła być maksymalnie kara 15 lat lub ewentualnie następnie kara 25 lat (oczywiście w sytuacji, gdy przepis ją przewidywał). Aktualnie zatem w sytuacjach, gdy przepis na to pozwala, kara może wynosić np. 18 czy 27 lat.

Trzeba także mieć na względzie, że wspomniane wydłużenie kary maksymalnej możliwej do orzeczenia, będzie mogło mieć dość istotne znaczenie w przypadkach łączenia wyroków (lub kar) i wymierzania tzw. kary łącznej. W moim przekonaniu jest to nawet najbardziej dotkliwy z punktu widzenia skazanego element zmiany. Innymi słowy bowiem jeśli ktoś został skazany np. czterema wyrokami na kary odpowiednio: 2, 4, 7, 8 i 9 lat, to i tak maksymalną karą łączną, jaka była możliwa dotąd do wymierzenia, było 20 lat. Obecnie natomiast w tym powyższym przypadku kara łączna może wynieść już nawet owe 30 lat.

« wróć do wpisów 
Adwokat Katowice
Prawa są jak pajęczyny, poprzez które przedostają się wielkie muchy,
a w których więzną małe
Monteskiusz