Blog

« wróć do wpisów

Nowelizacja kodeksu karnego - art. 10 - odpowiedzialność nieletniego

2023-11-11, Adwokat Katowice Kamil Draga

Jak wiadomo cezurą wiekową od której kodeks karny przewiduje odpowiedzialność karną jest 17 lat.

Jednak od tej zasady (art. 10 par. 2) przepisy przewidują wyjątek - odpowiedzialność może ponosić za ściśle określone w tym przepisie przestępstwa już osoba, która ukończyła 15 lat, o ile okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają, a w szczególności, jeżeli poprzednio stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne.

Zmiana tego przepisu, jaka weszła w życie od 1 października, poszerza katalog tych przestępstw, za jakie odpowie nieletni i są to - art. 197 § 1 lub 5 - czyli przestępstwo zgwałcenia w tzw. typie podstawowym oraz w sytuacji, gdy następstwem czynu określonego w § 1-4 jest śmierć człowieka.

Co więcej - w szczególnym przypadku odpowiedzialność poniesie nawet 14-latek - wprowadza się bowiem § 2a w art. 10 w brzmieniu:

"§ 2a. Nieletni, który po ukończeniu 14 lat, a przed ukończeniem 15 lat, dopuszcza się czynu zabronionego określonego w art. 148 § 2 lub 3, może odpowiadać na zasadach określonych w tym kodeksie, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają oraz zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że stosowanie środków wychowawczych lub poprawczych nie jest w stanie zapewnić resocjalizacji nieletniego.".« wróć do wpisów 
Adwokat Katowice
Prawa są jak pajęczyny, poprzez które przedostają się wielkie muchy,
a w których więzną małe
Monteskiusz