Blog

« wróć do wpisów

Telepraca - nowe przepisy

2018-07-16, Adwokat Katowice Kamil Draga

Od pewnego czasu (6 czerwca 2018r.) obowiązują nowe regulacje związane z telepracą. Dotychczasowy przepis art. 67 [6] kodeksu pracy otrzymał bowiem nowe zapisy, tj. §5- §7.

Zgodnie zatem z §5: „Wykonywanie pracy w formie telepracy jest także dopuszczalne na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, niezależnie od zawarcia, w trybie przewidzianym w § 1-4, porozumienia określającego warunki stosowania telepracy albo określenia tych warunków w regulaminie.”.

Z kolei na podstawie §6: „Pracodawca uwzględnia wniosek pracownika, o którym mowa w art. 142 1 § 1 pkt 2 i 3, o wykonywanie pracy w formie telepracy, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej.”.

Treść tego przepisu wskazuje, że pracownik jeśli tylko wyrazi wolę podjęcia telepracy, to w zasadzie pracodawca musi go uwzględnić, o ile nie występuje wyjątek wskazany powyżej, tj. brak możliwości wykonywania jej z uwagi na organizację pracy lub rodzaj pracy. Obowiązany jest przy tym odmowę swoją uzasadnić, jednakże brak jest jakiegoś trybu odwołania się od niezadowalającej pracownika decyzji.

Natomiast w oparciu o §7: „Przepis § 6 stosuje się do pracowników, o których mowa w art. 142 1 § 1 pkt 2 i 3, również po ukończeniu przez dziecko 18 roku życia.”.Adwokat Katowice Kamil Draga

« wróć do wpisów 
Adwokat Katowice
Prawa są jak pajęczyny, poprzez które przedostają się wielkie muchy,
a w których więzną małe
Monteskiusz


Kancelaria Adwokacka

adwokat Kamil Draga

ul. Wita Stwosza 7/217
40-040 Katowice

tel. kom. 506 227 786
tel. (fax) 32 494-05-40

Linki