Warto wiedzieć

  • Sprawy karne »


    Zgodnie z zasadą domniemania niewinności każdego człowieka uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. Masz prawo do tego, aby Twoja sprawa trafiła do sądu i na drodze sądowej była rozpoznawana. (...)

    czytaj całość »
  • Sprawy cywilne »


    Są sytuacje, w których prowadzenie postępowania cywilnego jest niedopuszczalne. W takim przypadku złożenie w sądzie pozwu lub wniosku spowoduje konieczność jego odrzucenia przez sąd. (...)

    czytaj całość »

Adwokat Katowice
Prawa są jak pajęczyny, poprzez które przedostają się wielkie muchy,
a w których więzną małe
Monteskiusz