Blog

« wróć do wpisów

Skarga na przewlekłość postępowania sądowego – także przy klauzuli wykonalności

2017-01-18, Adwokat Katowice Kamil Draga

Dzięki niedawnej zmianie prawa i także postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2017r. (sygn. akt III SZP 2/16) przesądzono, że skarga na przewlekłość postępowania możliwa jest również w przypadku postępowania o nadanie klauzuli wykonalności (wyrokowi czy nakazowi zapłaty). Orzeczenie takie zapadło na bazie stanu faktycznego, w którym wierzyciel po uzyskaniu nakazu zapłaty oczekiwał prawie rok na uzyskanie klauzuli wykonalności i w ten sposób nie mógł skutecznie wszcząć postępowania egzekucyjnego. Przepisy przewidują natomiast, że na wydanie klauzuli sąd ma termin stosunkowo krótki – bo tylko 3 dni.

Sąd Najwyższy wprawdzie odmówił podjęcia uchwały – związanej z zapytaniem Sądu Okręgowego czy skarga ta w omawianej sytuacji przysługuje – jednak po pierwsze zwrócił uwagę na wejście w życie z dniem 6 stycznia br. nowych przepisów (nowelizujących Prawo o ustroju sądów powszechnych), które wprost taką skargą dopuszczają (stan faktyczny naturalnie miał miejsce pod rządami „starych” przepisów), a po drugie wyraźnie wskazał, że z przepisów przejściowych wprowadzających ten nowy przypadek skargi nie wynika bynajmniej, że poprzednie przepisy – nie przewidujące tej skargi - należy stosować w jakichś szczególnych sytuacjach, a z czego możliwe jest wyprowadzenie wniosku, że również istniejąca już w chwili wejścia w życie przewlekłość w zawisłych już postępowaniach będzie mogła stać się przedmiotem tejże skargi.


Adwokat Katowice Kamil Draga

« wróć do wpisów 
Adwokat Katowice
Prawa są jak pajęczyny, poprzez które przedostają się wielkie muchy,
a w których więzną małe
Monteskiusz


Kancelaria Adwokacka

adwokat Kamil Draga

ul. Wita Stwosza 7/217
40-040 Katowice

tel. kom. 506 227 786
tel. (fax) 32 494-05-40

Linki